Học Tiếng Anh

Low round collar – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Low round collar là gì?

Low round collar có nghĩa là (n) Cổ sen vuông nằm

  • Low round collar có nghĩa là (n) Cổ sen vuông nằm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cổ sen vuông nằm Tiếng Anh là gì?

(n) Cổ sen vuông nằm Tiếng Anh có nghĩa là Low round collar.

Ý nghĩa – Giải thích

Low round collar nghĩa là (n) Cổ sen vuông nằm.

Đây là cách dùng Low round collar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Low round collar là gì? (hay giải thích (n) Cổ sen vuông nằm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Low round collar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Low round collar / (n) Cổ sen vuông nằm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Washcoat - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page