Học Tiếng Anh

Loose yoke facing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Loose yoke facing là gì?

Loose yoke facing có nghĩa là (n) Đáp đô/découpé rời

  • Loose yoke facing có nghĩa là (n) Đáp đô/découpé rời
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đáp đô/découpé rời Tiếng Anh là gì?

(n) Đáp đô/découpé rời Tiếng Anh có nghĩa là Loose yoke facing.

Ý nghĩa – Giải thích

Loose yoke facing nghĩa là (n) Đáp đô/découpé rời.

Đây là cách dùng Loose yoke facing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Loose yoke facing là gì? (hay giải thích (n) Đáp đô/découpé rời nghĩa là gì?) . Định nghĩa Loose yoke facing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loose yoke facing / (n) Đáp đô/découpé rời. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page