Học Tiếng Anh

Long term care (LTC) benefit

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Long term care (LTC) benefit là gì?

Long term care (LTC) benefit có nghĩa là Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn

  • Long term care (LTC) benefit có nghĩa là Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn Tiếng Anh là gì?

Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn Tiếng Anh có nghĩa là Long term care (LTC) benefit.

Ý nghĩa – Giải thích

Long term care (LTC) benefit nghĩa là Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn.

Đây là cách dùng Long term care (LTC) benefit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Long term care (LTC) benefit là gì? (hay giải thích Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Long term care (LTC) benefit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Long term care (LTC) benefit / Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Những lợi ích có được khi đọc báo học từ vựng tiếng Anh hàng ngày

Rate this post