Vĩnh Long 24h

Lời bài hát Lí dĩa bánh bò

Ca sĩ:

Alin music school


Hai tay bưng dĩa í a bánh bò
Giấu cha.giấu mẹ chân đi khé né ôi trời sợ té lén đem cho trò ì ì i i i trò là trò đi thi i i i trò
Tình tính tang tang là trò là trò đi thi í i i i i i

Hai tay bưng dĩa í a bánh bò
Giấu cha.giấu mẹ chân đi khé né ôi trời sợ té lén đem cho trò ì ì i i i trò là trò đi thi i i i trò
Tình tính tang tang là trò là trò đi thi í i i i i i

Rate this post
Tham khảo thêm  Cách chơi Senna mùa 11 | Bảng ngọc bổ trợ, lên đồ, combo hiệu quả