Học Tiếng Anh

Lockstitch buttonhole machine – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lockstitch buttonhole machine là gì?

Lockstitch buttonhole machine có nghĩa là (n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút

  • Lockstitch buttonhole machine có nghĩa là (n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút Tiếng Anh là gì?

(n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút Tiếng Anh có nghĩa là Lockstitch buttonhole machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Lockstitch buttonhole machine nghĩa là (n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút.

Đây là cách dùng Lockstitch buttonhole machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lockstitch buttonhole machine là gì? (hay giải thích (n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lockstitch buttonhole machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lockstitch buttonhole machine / (n) Máy thùy khuy bằng, có mũi thắt nút. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Adhesive tape transparent (n) - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page