Học Tiếng Anh

Lobbying – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lobbying là gì?

Lobbying có nghĩa là Vận động hành lang

  • Lobbying có nghĩa là Vận động hành lang
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Vận động hành lang Tiếng Anh là gì?

Vận động hành lang Tiếng Anh có nghĩa là Lobbying.

Ý nghĩa – Giải thích

Lobbying nghĩa là Vận động hành lang.

Đây là cách dùng Lobbying. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Lobbying là gì? (hay giải thích Vận động hành lang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lobbying là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lobbying / Vận động hành lang. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pattern design system - Vĩnh Long Online