Học Tiếng Anh

Loan origination – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Loan origination là gì?

Loan origination có nghĩa là nguồn gốc cho vay

  • Loan origination có nghĩa là nguồn gốc cho vay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

nguồn gốc cho vay Tiếng Anh là gì?

nguồn gốc cho vay Tiếng Anh có nghĩa là Loan origination.

Ý nghĩa – Giải thích

Loan origination nghĩa là nguồn gốc cho vay.

Đây là cách dùng Loan origination. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Loan origination là gì? (hay giải thích nguồn gốc cho vay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Loan origination là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loan origination / nguồn gốc cho vay. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inside brake - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page