Links-links stitch – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Links-links stitch là gì?

Links-links stitch có nghĩa là (n) Mắt vải hai mặt trái

  • Links-links stitch có nghĩa là (n) Mắt vải hai mặt trái
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mắt vải hai mặt trái Tiếng Anh là gì?

(n) Mắt vải hai mặt trái Tiếng Anh có nghĩa là Links-links stitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Links-links stitch nghĩa là (n) Mắt vải hai mặt trái.

Đây là cách dùng Links-links stitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Links-links stitch là gì? (hay giải thích (n) Mắt vải hai mặt trái nghĩa là gì?) . Định nghĩa Links-links stitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Links-links stitch / (n) Mắt vải hai mặt trái. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Stand Out là gì và cấu trúc cụm từ Stand Out trong câu Tiếng Anh