Học Tiếng Anh

Links-links pattern – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Links-links pattern là gì?

Links-links pattern có nghĩa là (n) Kiểu dệt vải hai mặt trái

  • Links-links pattern có nghĩa là (n) Kiểu dệt vải hai mặt trái
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kiểu dệt vải hai mặt trái Tiếng Anh là gì?

(n) Kiểu dệt vải hai mặt trái Tiếng Anh có nghĩa là Links-links pattern.

Ý nghĩa – Giải thích

Links-links pattern nghĩa là (n) Kiểu dệt vải hai mặt trái.

Đây là cách dùng Links-links pattern. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Links-links pattern là gì? (hay giải thích (n) Kiểu dệt vải hai mặt trái nghĩa là gì?) . Định nghĩa Links-links pattern là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Links-links pattern / (n) Kiểu dệt vải hai mặt trái. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Felled binding seam slash - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page