Học Tiếng Anh

Linen cloth – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Linen cloth là gì?

Linen cloth có nghĩa là (n) Vải lanh

  • Linen cloth có nghĩa là (n) Vải lanh
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải lanh Tiếng Anh là gì?

(n) Vải lanh Tiếng Anh có nghĩa là Linen cloth.

Ý nghĩa – Giải thích

Linen cloth nghĩa là (n) Vải lanh.

Đây là cách dùng Linen cloth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Linen cloth là gì? (hay giải thích (n) Vải lanh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Linen cloth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Linen cloth / (n) Vải lanh. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Acid rain - Từ điển số

You cannot copy content of this page