Học Tiếng Anh

Linear source lamp – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Linear source lamp là gì?

Linear source lamp có nghĩa là Bóng đèn trang trí

  • Linear source lamp có nghĩa là Bóng đèn trang trí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bóng đèn trang trí Tiếng Anh là gì?

Bóng đèn trang trí Tiếng Anh có nghĩa là Linear source lamp.

Ý nghĩa – Giải thích

Linear source lamp nghĩa là Bóng đèn trang trí..

Đây là cách dùng Linear source lamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Linear source lamp là gì? (hay giải thích Bóng đèn trang trí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Linear source lamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Linear source lamp / Bóng đèn trang trí.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Substance - Vĩnh Long Online