Học Tiếng Anh

Lighten – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lighten là gì?

Lighten có nghĩa là (n) Làm màu sáng hơn

  • Lighten có nghĩa là (n) Làm màu sáng hơn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Làm màu sáng hơn Tiếng Anh là gì?

(n) Làm màu sáng hơn Tiếng Anh có nghĩa là Lighten.

Ý nghĩa – Giải thích

Lighten nghĩa là (n) Làm màu sáng hơn.

Đây là cách dùng Lighten. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lighten là gì? (hay giải thích (n) Làm màu sáng hơn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lighten là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lighten / (n) Làm màu sáng hơn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pencil skirt - Từ điển số

You cannot copy content of this page