Học Tiếng Anh

Light press – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Light press là gì?

Light press có nghĩa là (n) Ủi nhẹ

  • Light press có nghĩa là (n) Ủi nhẹ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ủi nhẹ Tiếng Anh là gì?

(n) Ủi nhẹ Tiếng Anh có nghĩa là Light press.

Ý nghĩa – Giải thích

Light press nghĩa là (n) Ủi nhẹ.

Đây là cách dùng Light press. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Light press là gì? (hay giải thích (n) Ủi nhẹ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Light press là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Light press / (n) Ủi nhẹ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lip - Từ điển số

You cannot copy content of this page