Học Tiếng Anh

Liftgate window glass adjustment – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Liftgate window glass adjustment là gì?

Liftgate window glass adjustment có nghĩa là Điều chỉnh kính cửa sau

  • Liftgate window glass adjustment có nghĩa là Điều chỉnh kính cửa sau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh kính cửa sau Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh kính cửa sau Tiếng Anh có nghĩa là Liftgate window glass adjustment.

Ý nghĩa – Giải thích

Liftgate window glass adjustment nghĩa là Điều chỉnh kính cửa sau..

Đây là cách dùng Liftgate window glass adjustment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Liftgate window glass adjustment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh kính cửa sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liftgate window glass adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liftgate window glass adjustment / Điều chỉnh kính cửa sau.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Drive pinion flange and seal

You cannot copy content of this page