Học Tiếng Anh

Liftgate trim panel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Liftgate trim panel là gì?

Liftgate trim panel có nghĩa là Tấm ốp cửa sau xe

  • Liftgate trim panel có nghĩa là Tấm ốp cửa sau xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp cửa sau xe Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp cửa sau xe Tiếng Anh có nghĩa là Liftgate trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Liftgate trim panel nghĩa là Tấm ốp cửa sau xe..

Đây là cách dùng Liftgate trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Liftgate trim panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp cửa sau xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liftgate trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liftgate trim panel / Tấm ốp cửa sau xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Amount of draft - Vĩnh Long Online