Học Tiếng Anh

LIFO (Last In First Out)

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

LIFO (Last In First Out) là gì?

LIFO (Last In First Out) có nghĩa là Phương pháp nhập sau xuất trước

  • LIFO (Last In First Out) có nghĩa là Phương pháp nhập sau xuất trước
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Phương pháp nhập sau xuất trước Tiếng Anh là gì?

Phương pháp nhập sau xuất trước Tiếng Anh có nghĩa là LIFO (Last In First Out).

Ý nghĩa – Giải thích

LIFO (Last In First Out) nghĩa là Phương pháp nhập sau xuất trước.

Đây là cách dùng LIFO (Last In First Out). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính LIFO (Last In First Out) là gì? (hay giải thích Phương pháp nhập sau xuất trước nghĩa là gì?) . Định nghĩa LIFO (Last In First Out) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng LIFO (Last In First Out) / Phương pháp nhập sau xuất trước. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Damper piston - Vĩnh Long Online
Rate this post