Life income with period certain option

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Life income with period certain option là gì?

Life income with period certain option có nghĩa là Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo

  • Life income with period certain option có nghĩa là Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo Tiếng Anh là gì?

Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo Tiếng Anh có nghĩa là Life income with period certain option.

Ý nghĩa – Giải thích

Life income with period certain option nghĩa là Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo.

Đây là cách dùng Life income with period certain option. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Life income with period certain option là gì? (hay giải thích Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Life income with period certain option là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Life income with period certain option / Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Speed Up là gì và cấu trúc cụm từ Speed Up trong câu Tiếng Anh

Rate this post