Liability – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Liability là gì?

Liability có nghĩa là Nghĩa vụ pháp lý

  • Liability có nghĩa là Nghĩa vụ pháp lý
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nghĩa vụ pháp lý Tiếng Anh là gì?

Nghĩa vụ pháp lý Tiếng Anh có nghĩa là Liability.

Ý nghĩa – Giải thích

Liability nghĩa là Nghĩa vụ pháp lý.

Đây là cách dùng Liability. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Liability là gì? (hay giải thích Nghĩa vụ pháp lý nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liability / Nghĩa vụ pháp lý. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Kế Toán Quản Trị trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *