Tự học Autocad

Lệnh rectang trong AutoCAD – vẽ hình chữ nhật. ⋆ AutoCAD

 

Lệnh rectang trong AutoCAD, lệnh REC trong autocad dùng để vẽ hình chữ nhật trong cad. Cách truy suất vào lệnh như sau:

 • Menu: Draw ->Rectang
 • Lệnh: Rectang hoặc REC

Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật. Hình chữ nhật đa tuyến ta có thể dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh và lệnh Explode để phá vỡ chúng ra thành các đoạn thẳng.

Command : REC
– Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width – Nhập góc thứ nhất của HCN hoặc nhập các tham số (nhập chữ cái đầu của tham số)
– Specify other corner point or [Dimensions]: ] – Nhập góc thứ hai của HCN hoặc nhập tham số D
( các tham số cụ thể như sau)
+ Chamfer (Sau khi vào lệnh gõ chứ C ) – Vát mép 4 đỉnh HCN (vẽ hình chữ nhật vát góc trong cad)

 • Specify first chamfer distance…….. Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ nhất
 • Specify Second chamfer distance…….. Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ hai
 • Specify first corner…….. Sau khi nhập thông số cho vát mép ta nhập góc thứ nhất của HCN
 • Specify other corner point……. Nhập góc thứ hai của HCN

+ Fillet (Sau khi vào lệnh gõ chứ F ) – Bo tròn các đỉnh của HCN (vẽ hình chữ nhật bo tròn góc trong cad)

 • Specify fillet radius for rectangles.. Nhập bán kính cần bo tròn
 • Specify first corner…….. Sau khi nhập bán kính ta nhập góc thứ nhất của HCN
 • Specify other corner point……. Nhập góc thứ hai của HCN
Tham khảo thêm  Thư viện 300 mẫu Hatch siêu đẹp trong AutoCAD ⋆ AutoCAD

+ Width (Sau khi vào lệnh gõ chứ W ) – Định bề rộng nét vẽ HCN

 • Specify line width for rectangles<>: Nhập bề rộng nét vẽ HCN
 • Specify first corner…….. Sau khi nhập bề rộng nét vẽ ta nhập góc thứ nhất của HCN
 • Specify other corner point……. Nhập góc thứ hai của HCN

+ Elevation/ Thickness – Dùng trong vẽ 3D
+ Dimension – Tham số này cho phép nhập chiều cao và chiều dài HCN theo các dòng nhắc sau đây.

 • Specify lenght for rectangles<..>: Nhập chiều dài của HCN
 • Specify Widht for rectangles<..>: Nhập chiều cao của HCN

Các bạn muốn dùng lệnh vẽ hình vuông trong cad, đơn giản sử dụng chức năng trên và cho 2 cạnh bằng nhau.

 

Chúc bạn thành công.

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

Nguồn autocad123.vn

Rate this post

You cannot copy content of this page