Vĩnh Long 24h

Lém lỉnh nghĩa là gì tiếng Việt

Thông tin thuật ngữ lém lỉnh tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm  sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Định nghĩa – Khái niệm

lém lỉnh tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ lém lỉnh trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ lém lỉnh trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ lém lỉnh nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới lém lỉnh

 • van Tiếng Việt là gì?
 • sóng sánh Tiếng Việt là gì?
 • móng vuốt Tiếng Việt là gì?
 • thơ phú Tiếng Việt là gì?
 • truyện nhi chân, giả Tiếng Việt là gì?
 • quy nạp Tiếng Việt là gì?
 • thiêu hoá Tiếng Việt là gì?
 • nghễu nghện Tiếng Việt là gì?
 • bổ ích Tiếng Việt là gì?
 • ngõ hạnh Tiếng Việt là gì?
 • sa thạch Tiếng Việt là gì?
 • dốc trang Tiếng Việt là gì?
 • thép Tiếng Việt là gì?
 • quị Tiếng Việt là gì?
 • thế gian Tiếng Việt là gì?
Tham khảo thêm  UDIC đề xuất 2 phương án

Tóm lại nội dung ý nghĩa của lém lỉnh trong Tiếng Việt

lém lỉnh có nghĩa là: [“- Nh. Lém, ngh.1: Thằng bé lém lỉnh.”]

Đây là cách dùng lém lỉnh Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ lém lỉnh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post

You cannot copy content of this page