Lead roll – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lead roll là gì?

Lead roll có nghĩa là (n) Trục dẫn

  • Lead roll có nghĩa là (n) Trục dẫn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Trục dẫn Tiếng Anh là gì?

(n) Trục dẫn Tiếng Anh có nghĩa là Lead roll.

Ý nghĩa – Giải thích

Lead roll nghĩa là (n) Trục dẫn.

Đây là cách dùng Lead roll. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lead roll là gì? (hay giải thích (n) Trục dẫn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lead roll là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lead roll / (n) Trục dẫn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Notes Payable là gì và cấu trúc cụm từ Notes Payable trong câu Tiếng Anh