Học Tiếng Anh

Lazy tongs – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lazy tongs là gì?

Lazy tongs có nghĩa là

  • Lazy tongs có nghĩa là
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh có nghĩa là Lazy tongs.

Ý nghĩa – Giải thích

Lazy tongs nghĩa là .

Đây là cách dùng Lazy tongs. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lazy tongs là gì? (hay giải thích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lazy tongs là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lazy tongs / . Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pinch out - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page