Học Tiếng Anh

Lateral grip – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lateral grip là gì?

Lateral grip có nghĩa là Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài

  • Lateral grip có nghĩa là Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài Tiếng Anh là gì?

Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài Tiếng Anh có nghĩa là Lateral grip.

Ý nghĩa – Giải thích

Lateral grip nghĩa là Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài..

Đây là cách dùng Lateral grip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lateral grip là gì? (hay giải thích Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lateral grip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lateral grip / Sự ổn định chuyển động của bánh xe khi có tác động bên ngoài.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Magnetic screwdriver - Vĩnh Long Online

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.