Vĩnh Long 24h

Lập dàn ý về tinh thần đoàn kết

Lập dàn ý trước khi viết thành một bài văn hoàn chỉnh là một thao tác rất quan trọng, giúp tác giả có định vị chính xác khi xác định yêu cầu của đề Vì vậy để lập dàn ý cho bài văn thống nhất chúng ta sẽ triển khai như thế nào? là ý chính của một bài báo hoàn chỉnh hơn?

Thư mục bài viết:
1. Đề cương chi tiết
Hai, bài văn mẫu

Lập dàn ý về tinh thần đoàn kết

1. Đề cương về Diễn ngôn xã hội về sự thống nhất (Chuẩn)

1. Bắt đầu lớp học

Mở đầu và vấn đề nghị luận: Đoàn kết trong xã hội loài người là một trong những cách sống của con người, đối với dân tộc Việt Nam, đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, luôn được gìn giữ và phát huy trong mọi môi trường lịch sử.

2. Cơ thể

· Thống nhất là gì?
Là sự kết hợp, cùng nhau hợp tác góp phần hình thành một khối thống nhất.

Hiệu suất của sự thống nhất:
· Thời chiến
· Thời gian hòa bình

Vai trò và sức mạnh của sự đoàn kết:
· Các yếu tố hàng đầu để thành công
Tạo ra sức mạnh to lớn để vượt qua khó khăn, thử thách
· Làm thế nào để có được tinh thần đoàn kết?: Sự thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau là chìa khóa để xây dựng tinh thần đoàn kết. Ngoài ra, chúng ta phải tích cực lên án, phê phán những kẻ ích kỷ, không có tinh thần đoàn kết, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà bỏ qua lợi ích công cộng.

Tham khảo thêm  Phòng Giao Dịch BIDV TP Tuy Hoà tại Phú Yên tháng 2/2022

3. Kết luận

Bài học về sự đoàn kết: Là học sinh, chúng ta phải nhận thức được vai trò và sức mạnh của sự đoàn kết.

Hai, bài văn mẫu Bình luận xã hội về sự thống nhất (Chuẩn)

Trong xã hội của chúng ta mọi người đều là tế bào quan trọng cấu thành nên xã hội luôn có mối quan hệ khăng khít giữa con người với nhau, chúng ta phải biết sử dụng mối quan hệ này một cách có hiệu quả nhất để mang lại lợi ích. Tinh thần đoàn kết trong xã hội loài người là một trong những cách sống của con người, đối với dân tộc Việt Nam, đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, luôn được gìn giữ và phát huy trong mọi môi trường lịch sử.

Để có tinh thần đoàn kết, trước hết đoàn kết là gì? Đoàn kết là sự kết hợp, cùng nhau góp sức, tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết bao gồm những suy nghĩ và hành động hướng tới một mục tiêu chung, mục đích này phục vụ lợi ích của tập thể đoàn kết. Sự đoàn kết không chỉ tạo ra một cộng đồng lớn hơn và nhiều hơn, mà còn tạo ra một khối đoàn kết mạnh mẽ hơn bất kỳ thành phần độc lập nào, … (còn tiếp)


>> Xem đầy đủ bài văn mẫu Toàn văn bài văn nghị luận xã hội về tình đoàn kết

Tham khảo thêm  Đầu số 081 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 081? Có phải số may mắn? – Vĩnh Long Online

.

Rate this post