Language Unit 9: Cities of the Future

, học viên đăng ký học

Phần Language bao gồm 3 phần (Từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp). Bài học gồm nhiều dạng bài tập liên quan đến chủ đề của Unit 9: Cities of the Future. Phần Ngữ Pháp các bạn sẽ được học và luyện tập câu điều kiện loại 0 và câu hỏi đuôi. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Rate this post
Tham khảo thêm  Công thức chỉnh ảnh trên iPhone làm điên đảo người dùng TikTok