Học Tiếng Anh

Lace needle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lace needle là gì?

Lace needle có nghĩa là (n) Kim thêu

  • Lace needle có nghĩa là (n) Kim thêu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kim thêu Tiếng Anh là gì?

(n) Kim thêu Tiếng Anh có nghĩa là Lace needle.

Ý nghĩa – Giải thích

Lace needle nghĩa là (n) Kim thêu.

Đây là cách dùng Lace needle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lace needle là gì? (hay giải thích (n) Kim thêu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lace needle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lace needle / (n) Kim thêu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fast rewind - Vĩnh Long Online