Học Tiếng Anh

Kitchen – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Kitchen là gì?

Kitchen có nghĩa là Bếp

  • Kitchen có nghĩa là Bếp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bếp Tiếng Anh là gì?

Bếp Tiếng Anh có nghĩa là Kitchen.

Ý nghĩa – Giải thích

Kitchen nghĩa là Bếp.

Đây là cách dùng Kitchen. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Kitchen là gì? (hay giải thích Bếp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Kitchen là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Kitchen / Bếp. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Iron - Từ điển số
You cannot copy content of this page