Vĩnh Long 24h

Kể lại câu chuyện Cóc kiện trời cho người thân nghe. Viết câu nhận xét về câu chuyện

Ngày xưa, có một năm nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trơ trụi, chim muông khát khô cả họng.

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Tất cả đều xin đi theo.

Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo:

Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó cắn cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu đã quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai Thần Sét ra trị Gấu. Thần Sét cầm lữoi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ , đã bị Ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp, Thần đau quá, nhảy ra thì bọ Cọp vồ.

Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu:

– Muôn tâu thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói:

Tham khảo thêm  Lời bài hát Mùa Hè Đẹp Nhất - Trần Thu Hà

– Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống! Lại còn dặn thêm:

Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!

Cóc về trân gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

Rate this post