Jute filling warp – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Jute filling warp là gì?

Jute filling warp có nghĩa là (n) Sợi dọc đệm bằng đay

  • Jute filling warp có nghĩa là (n) Sợi dọc đệm bằng đay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sợi dọc đệm bằng đay Tiếng Anh là gì?

(n) Sợi dọc đệm bằng đay Tiếng Anh có nghĩa là Jute filling warp.

Ý nghĩa – Giải thích

Jute filling warp nghĩa là (n) Sợi dọc đệm bằng đay.

Đây là cách dùng Jute filling warp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Jute filling warp là gì? (hay giải thích (n) Sợi dọc đệm bằng đay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jute filling warp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jute filling warp / (n) Sợi dọc đệm bằng đay. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Variable valve timing unit adjustment