Học Tiếng Anh

Join – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Join là gì?

Join có nghĩa là (v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp

  • Join có nghĩa là (v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp Tiếng Anh là gì?

(v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp Tiếng Anh có nghĩa là Join.

Ý nghĩa – Giải thích

Join nghĩa là (v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp.

Đây là cách dùng Join. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Join là gì? (hay giải thích (v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Join là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Join / (v) Nối liền, chắp, ghép, gia nhập, kết hợp. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rim ridge - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page