Học Tiếng Anh

Job enlargement – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Job enlargement là gì?

Job enlargement có nghĩa là (n) Đa dạng hóa công việc

  • Job enlargement có nghĩa là (n) Đa dạng hóa công việc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đa dạng hóa công việc Tiếng Anh là gì?

(n) Đa dạng hóa công việc Tiếng Anh có nghĩa là Job enlargement.

Ý nghĩa – Giải thích

Job enlargement nghĩa là (n) Đa dạng hóa công việc.

Đây là cách dùng Job enlargement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Job enlargement là gì? (hay giải thích (n) Đa dạng hóa công việc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Job enlargement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Job enlargement / (n) Đa dạng hóa công việc. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page