Học Tiếng Anh

Jacquard lace attachment – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Jacquard lace attachment là gì?

Jacquard lace attachment có nghĩa là (n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ

  • Jacquard lace attachment có nghĩa là (n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ Tiếng Anh là gì?

(n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ Tiếng Anh có nghĩa là Jacquard lace attachment.

Ý nghĩa – Giải thích

Jacquard lace attachment nghĩa là (n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ.

Đây là cách dùng Jacquard lace attachment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Jacquard lace attachment là gì? (hay giải thích (n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jacquard lace attachment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jacquard lace attachment / (n) Phụ kiện để dệt vải rua lỗ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Số 3 Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ
You cannot copy content of this page