Jaconet – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Jaconet là gì?

Jaconet có nghĩa là (n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng)

  • Jaconet có nghĩa là (n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng) Tiếng Anh là gì?

(n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng) Tiếng Anh có nghĩa là Jaconet.

Ý nghĩa – Giải thích

Jaconet nghĩa là (n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng).

Đây là cách dùng Jaconet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Jaconet là gì? (hay giải thích (n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jaconet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jaconet / (n) Vải jaconet(một loại vải bông trắng mỏng). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính