Jack cylinder – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Jack cylinder là gì?

Jack cylinder có nghĩa là (n) Thùng platin

  • Jack cylinder có nghĩa là (n) Thùng platin
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thùng platin Tiếng Anh là gì?

(n) Thùng platin Tiếng Anh có nghĩa là Jack cylinder.

Ý nghĩa – Giải thích

Jack cylinder nghĩa là (n) Thùng platin.

Đây là cách dùng Jack cylinder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Jack cylinder là gì? (hay giải thích (n) Thùng platin nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jack cylinder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jack cylinder / (n) Thùng platin. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Iridescent effect - Vĩnh Long Online