Học Tiếng Anh

ITA – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

USA-ITA là gì?

USA-ITA có nghĩa là (n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ

  • USA-ITA có nghĩa là (n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ Tiếng Anh là gì?

(n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ Tiếng Anh có nghĩa là USA-ITA.

Ý nghĩa – Giải thích

USA-ITA nghĩa là (n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ.

Đây là cách dùng USA-ITA. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc USA-ITA là gì? (hay giải thích (n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ nghĩa là gì?) . Định nghĩa USA-ITA là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng USA-ITA / (n) Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may và quần áo mỹ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Cách viết bài báo khoa học bằng tiếng anh

Rate this post