Học Tiếng Anh

Isolator module to fm antenna cable

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Isolator module to fm antenna cable là gì?

Isolator module to fm antenna cable có nghĩa là Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM

  • Isolator module to fm antenna cable có nghĩa là Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM Tiếng Anh là gì?

Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM Tiếng Anh có nghĩa là Isolator module to fm antenna cable.

Ý nghĩa – Giải thích

Isolator module to fm antenna cable nghĩa là Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM..

Đây là cách dùng Isolator module to fm antenna cable. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Isolator module to fm antenna cable là gì? (hay giải thích Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Isolator module to fm antenna cable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Isolator module to fm antenna cable / Modun tách sóng tới cáp ăng ten FM.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Governor weight - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page