Học Tiếng Anh

Irregular staple length – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Irregular staple length là gì?

Irregular staple length có nghĩa là (n) Chiều dài xơ cắt không đều

  • Irregular staple length có nghĩa là (n) Chiều dài xơ cắt không đều
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chiều dài xơ cắt không đều Tiếng Anh là gì?

(n) Chiều dài xơ cắt không đều Tiếng Anh có nghĩa là Irregular staple length.

Ý nghĩa – Giải thích

Irregular staple length nghĩa là (n) Chiều dài xơ cắt không đều.

Đây là cách dùng Irregular staple length. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Irregular staple length là gì? (hay giải thích (n) Chiều dài xơ cắt không đều nghĩa là gì?) . Định nghĩa Irregular staple length là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Irregular staple length / (n) Chiều dài xơ cắt không đều. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Parking brake module configuration - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page