Học Tiếng Anh

Iron stain remover – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Iron stain remover là gì?

Iron stain remover có nghĩa là (n) Chất tẩy gỉ sắt

  • Iron stain remover có nghĩa là (n) Chất tẩy gỉ sắt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chất tẩy gỉ sắt Tiếng Anh là gì?

(n) Chất tẩy gỉ sắt Tiếng Anh có nghĩa là Iron stain remover.

Ý nghĩa – Giải thích

Iron stain remover nghĩa là (n) Chất tẩy gỉ sắt.

Đây là cách dùng Iron stain remover. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Iron stain remover là gì? (hay giải thích (n) Chất tẩy gỉ sắt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Iron stain remover là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Iron stain remover / (n) Chất tẩy gỉ sắt. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Low-profile air cleaner - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.