Học Tiếng Anh

Invesloper  – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Invesloper  là gì?

Invesloper  có nghĩa là Chủ đầu tư

  • Invesloper  có nghĩa là Chủ đầu tư
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

Chủ đầu tư Tiếng Anh là gì?

Chủ đầu tư Tiếng Anh có nghĩa là Invesloper .

Ý nghĩa – Giải thích

Invesloper  nghĩa là Chủ đầu tư.

Đây là cách dùng Invesloper . Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Invesloper  là gì? (hay giải thích Chủ đầu tư nghĩa là gì?) . Định nghĩa Invesloper  là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Invesloper  / Chủ đầu tư. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  One way cutting - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page