Học Tiếng Anh

Inversely proportional to – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Inversely proportional to là gì?

Inversely proportional to có nghĩa là Tỉ lệ nghịch với

  • Inversely proportional to có nghĩa là Tỉ lệ nghịch với
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tỉ lệ nghịch với Tiếng Anh là gì?

Tỉ lệ nghịch với Tiếng Anh có nghĩa là Inversely proportional to.

Ý nghĩa – Giải thích

Inversely proportional to nghĩa là Tỉ lệ nghịch với.

Đây là cách dùng Inversely proportional to. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Inversely proportional to là gì? (hay giải thích Tỉ lệ nghịch với nghĩa là gì?) . Định nghĩa Inversely proportional to là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inversely proportional to / Tỉ lệ nghịch với. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Paper shears - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page