Interior lighting – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Interior lighting là gì?

Interior lighting có nghĩa là Chiếu sáng bên trong xe

  • Interior lighting có nghĩa là Chiếu sáng bên trong xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chiếu sáng bên trong xe Tiếng Anh là gì?

Chiếu sáng bên trong xe Tiếng Anh có nghĩa là Interior lighting.

Ý nghĩa – Giải thích

Interior lighting nghĩa là Chiếu sáng bên trong xe..

Đây là cách dùng Interior lighting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Interior lighting là gì? (hay giải thích Chiếu sáng bên trong xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Interior lighting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Interior lighting / Chiếu sáng bên trong xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Spot removing machine - Vĩnh Long Online