Học Tiếng Anh

Interior lamp relay – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Interior lamp relay là gì?

Interior lamp relay có nghĩa là Rờ le đèn trần xe

  • Interior lamp relay có nghĩa là Rờ le đèn trần xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Rờ le đèn trần xe Tiếng Anh là gì?

Rờ le đèn trần xe Tiếng Anh có nghĩa là Interior lamp relay.

Ý nghĩa – Giải thích

Interior lamp relay nghĩa là Rờ le đèn trần xe..

Đây là cách dùng Interior lamp relay. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Interior lamp relay là gì? (hay giải thích Rờ le đèn trần xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Interior lamp relay là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Interior lamp relay / Rờ le đèn trần xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Outside cellar steps - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page