Học Tiếng Anh

Interfacing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Interfacing là gì?

Interfacing có nghĩa là (n) Dựng, keo

  • Interfacing có nghĩa là (n) Dựng, keo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Dựng, keo Tiếng Anh là gì?

(n) Dựng, keo Tiếng Anh có nghĩa là Interfacing.

Ý nghĩa – Giải thích

Interfacing nghĩa là (n) Dựng, keo.

Đây là cách dùng Interfacing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Interfacing là gì? (hay giải thích (n) Dựng, keo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Interfacing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Interfacing / (n) Dựng, keo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Brake drum - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.