Học Tiếng Anh

Intensity – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Intensity là gì?

Intensity có nghĩa là Cường độ

  • Intensity có nghĩa là Cường độ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cường độ Tiếng Anh là gì?

Cường độ Tiếng Anh có nghĩa là Intensity.

Ý nghĩa – Giải thích

Intensity nghĩa là Cường độ.

Đây là cách dùng Intensity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Intensity là gì? (hay giải thích Cường độ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intensity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intensity / Cường độ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Summer suit - Vĩnh Long Online