Học Tiếng Anh

Insurance agent – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Insurance agent là gì?

Insurance agent có nghĩa là Đại lý bảo hiểm

  • Insurance agent có nghĩa là Đại lý bảo hiểm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm Tiếng Anh là gì?

Đại lý bảo hiểm Tiếng Anh có nghĩa là Insurance agent.

Ý nghĩa – Giải thích

Insurance agent nghĩa là Đại lý bảo hiểm.

Đây là cách dùng Insurance agent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Insurance agent là gì? (hay giải thích Đại lý bảo hiểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Insurance agent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Insurance agent / Đại lý bảo hiểm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Investor (n) - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page