Học Tiếng Anh

Inside placket – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Inside placket là gì?

Inside placket có nghĩa là (n) Nẹp che dưới

  • Inside placket có nghĩa là (n) Nẹp che dưới
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nẹp che dưới Tiếng Anh là gì?

(n) Nẹp che dưới Tiếng Anh có nghĩa là Inside placket.

Ý nghĩa – Giải thích

Inside placket nghĩa là (n) Nẹp che dưới.

Đây là cách dùng Inside placket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Inside placket là gì? (hay giải thích (n) Nẹp che dưới nghĩa là gì?) . Định nghĩa Inside placket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inside placket / (n) Nẹp che dưới. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Topstitch zipper - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page