Học Tiếng Anh

Inside caliper – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Inside caliper là gì?

Inside caliper có nghĩa là Compa đo trong

  • Inside caliper có nghĩa là Compa đo trong.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Compa đo trong Tiếng Anh là gì?

Compa đo trong Tiếng Anh có nghĩa là Inside caliper.

Ý nghĩa – Giải thích

Inside caliper nghĩa là Compa đo trong..

Đây là cách dùng Inside caliper. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Inside caliper là gì? (hay giải thích Compa đo trong. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Inside caliper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inside caliper / Compa đo trong.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tất tần tật các từ vựng tiếng anh về bàn và các vật dụng bên trên thường gặp