Insect- proof – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Insect- proof là gì?

Insect- proof có nghĩa là (n) Chống được côn trùng

  • Insect- proof có nghĩa là (n) Chống được côn trùng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chống được côn trùng Tiếng Anh là gì?

(n) Chống được côn trùng Tiếng Anh có nghĩa là Insect- proof.

Ý nghĩa – Giải thích

Insect- proof nghĩa là (n) Chống được côn trùng.

Đây là cách dùng Insect- proof. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Insect- proof là gì? (hay giải thích (n) Chống được côn trùng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Insect- proof là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Insect- proof / (n) Chống được côn trùng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Valve springs - Vĩnh Long Online