Initial data – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Initial data là gì?

Initial data có nghĩa là (n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu

  • Initial data có nghĩa là (n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu Tiếng Anh là gì?

(n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu Tiếng Anh có nghĩa là Initial data.

Ý nghĩa – Giải thích

Initial data nghĩa là (n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu.

Đây là cách dùng Initial data. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Initial data là gì? (hay giải thích (n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Initial data là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Initial data / (n) Số liệu cơ bản, các giá trị ban đầu. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Online - Từ điển số