Học Tiếng Anh

Initial cost – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Initial cost là gì?

Initial cost có nghĩa là (n) Chi phí ban đầu

  • Initial cost có nghĩa là (n) Chi phí ban đầu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chi phí ban đầu Tiếng Anh là gì?

(n) Chi phí ban đầu Tiếng Anh có nghĩa là Initial cost.

Ý nghĩa – Giải thích

Initial cost nghĩa là (n) Chi phí ban đầu.

Đây là cách dùng Initial cost. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Initial cost là gì? (hay giải thích (n) Chi phí ban đầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Initial cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Initial cost / (n) Chi phí ban đầu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Plant tissue - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page